UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 31

Thứ 6, 13.03.2015 | 10:27:27
561 lượt xem

Sáng ngày 13/3, UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 31 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong 2 năm 2015 - 2016". Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4.107 doanh nghiệp. Các ngành, cơ quan của tỉnh và huyện trong năm 2013 – 2014 đã có nhiều hoạt động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động ở các doanh nghiệp, hợp tác xã có thuê mướn lao động. Tuy nhiên, điều kiện lao động vẫn chậm được cải thiện, doanh nghiệp vẫn vi phạm pháp luật lao động, vi phạm quy định về: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong năm 2015 - 2016, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Đề án 31 với các hoạt động cụ thể như: tuyên truyền các Luật, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, xây dựng mô hình điểm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tại các doanh nghiệp, các hợp tác xã có thuê mướn lao động.  

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần cụ thể hơn số liệu trong báo cáo về các vấn đề như: doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, số liệu về việc vi phạm pháp luật lao động, về vấn đề phân công tổ chức thực hiện cần chi tiết, cụ thể hơn nữa. Sở LĐTB&XH sau khi hoàn chỉnh báo cáo, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ sẽ tiến hành họp định kỳ để báo cáo kết quả. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của công dân, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp các bên, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Mai Liên

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...