Quyết định số 217 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật

Thứ 2, 02.02.2015 | 09:42:09
663 lượt xem

Quyết định số 217/QĐ-UBND  ngày 28/1/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...