Quyết định số 175 ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015

Thứ 3, 27.01.2015 | 11:16:34
568 lượt xem

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 về việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

                                                     Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...