Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ 6, 09.01.2015 | 11:48:52
3,955 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ_TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 2157/QĐ_BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.

Cuộc thi hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (09/11/2014).

Đối tượng dự thi:

Người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, người lao động thuộc hệ thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham gia dự thi theo hệ thống tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

Nội dung thi:

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.

                                       Tải câu hỏi  Tại đây

Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

_ Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt viết tay hoặc đánh máy trên giấy, đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: "Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"

Lưu ý: _ Khuyến khích các bài dự thi được thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

_ Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi

Quy định về bài dự thi:

Đúng chủ đề, nội dung quy định. Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức. Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Thời gian nhận bài dự thi:

_ Trên địa bàn tỉnh: Kể từ tháng 01/2015 và kết thúc trước ngày 29/4/2015 (nếu bài dự thi gửi qua bưu điện thì thời gian được tính theo dấu bưu cục nơi gửi).

_ Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh gửi tối đa 20 bài dự thi đã chấm và đạt giải vòng sơ khảo về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trước ngày 01/8/2015 để dự thi vòng chung khảo.

Địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi:

Đối với cơ quan Đảng, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Nhận bài dự thi thuộc đơn vị mình để tổng hợp số lượng, chuyển bài dự thi về Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đối với các huyện, thành phố (qua Phòng Tư pháp): Nhận bài dự thi của người dự thi trên địa bàn huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn của huyện, thành phố mình để tổng hợp số lượng, chuyển bài dự thi về Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

_ Phương thức gửi bài, nhận bài dự thi:

+ Người dự thi nộp bài tại cơ quan, đơn vị quản lý, địa phương mình hoặc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

+ Bài dự thi có thể gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình hoặc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

1. Giải cá nhân:

a, 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng

b, 02 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng

c, 03 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

d, 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

đ, Một số giải phụ khác do Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh quyết định, mỗi giải 500.000 đồng.

Trường hợp các bài dự thi có số điểm bằng nhau thì bài dự thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

2. Giải tập thể:

Giải thưởng tập thể được trao cho các tập thể là các cơ qua, đơn vị, đoàn thể có thành tích cao trong việc tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí đánh giá: Có số lượng người dự thi cao nhất, số lượng bài dự thi đạt giải nhiều, tỷ lệ ngườ tham gia dự thi so với dân số cao, tỷ lệ bài đạt giải so với tổng số bài dự thi cao, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi... Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng cụ thể như sau:

a, 01 giải Nhất: 6.000.000 đồng

b, 01 giải Nhì: 4.000.000 đồng

c, 02 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng

d, 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

3. Hình thức thưởng:

Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định tặng Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc đóng góp,  hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức thành công cuộc thi.

Tùy theo chất lượng kết quả bài dự thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh quyết định.

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...