Bảo hiểm Xã hội Thái Bình hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi

Thứ 5, 25.12.2014 | 15:11:34
1,393 lượt xem

Để thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật tới các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi

Luật BHYT sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015. Luật sửa đổi lần này vẫn đảm bảo tính chất xã hội của chính sách BHYT theo đúng nguyên tắc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện với sự tham gia của người dân để tiến tới BHYT toàn dân. Một số điểm mới Luật sửa đổi hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu, tạo thuận lợi và khuyến khích, đông đảo nhân dân tham gia BHYT -  Đây là quy định bắt buộc tham gia BHYT, khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình, bổ sung đối tượng tham gia BHYT, tăng quyền lợi và mức hưởng BHYT, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc của Luật cũ liên quan đến BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi bảo đảm quyền lợi tối đa cho trẻ.

 Biểu mẫu BHYT năm 2015

Tại Hội nghị, cán bộ BHXH tỉnh phổ biến về mẫu thẻ và mã số ghi trên thẻ BHYT. Đồng thời, phổ biến các mẫu biểu thay đổi mức hưởng BHYT kể từ ngày 01 -01- 2015.

   Hương Linh

                                                                               

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...