Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2014

Thứ 3, 16.12.2014 | 09:11:02
1,355 lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác tư pháp năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...