Quy định mới về khung giá đất

Thứ 4, 19.11.2014 | 17:31:53
815 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104/2014/NĐCP quy định về khung giá đất, có hiệu lực kể từ ngày 29-12-2014. Theo đó, đất ở tại các đô thị có giá thấp nhất 40 nghìn đồng/m 2 (áp dụng với đô thị loại V vùng Bắc Trung Bộ); mức giá cao nhất là 162 triệu đồng/m 2 (áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ).

 Hình minh họa ( Nguồn ảnh: Internet)

Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại các đô thị, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ đều có khung giá đất từ 120 nghìn đồng đến 129,6 triệu đồng/m 2 tùy loại. Khung giá đất ở tại nông thôn được chia theo từng vùng kinh tế, từng loại xã; trong đó, thấp nhất là xã miền núi vùng Tây Nguyên (15 nghìn đồng/m 2 ); cao nhất là xã đồng bằng vùng đồng bằng sông Hồng (29 triệu đồng/m2 )...

 Theo Báo Nhân dân

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...