Chỉ thị số 28 tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ 7, 15.11.2014 | 09:07:11
655 lượt xem

Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...