Thành phố hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Thứ 6, 07.11.2014 | 16:37:28
730 lượt xem

Thành phố Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên viên Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh truyền đạt những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; những  lưu ý  khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tuyến trình khen và hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; triển khai nội dung về tổ chức phong trào thi đua, công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cũng tại Hội nghị, Thành phố Thái Bình đã hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014 gắn với tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014); chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổng kết, đánh giá  thực trạng công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới”, thực hiện chủ đề năm “Môi trường và mỹ quan đô thị”.

CTV Lan Hương

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...