Thái Bình hưởng ứng Ngày pháp luật

Thứ 4, 05.11.2014 | 11:11:08
755 lượt xem

Sáng ngày 05/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Ngày pháp luật (09/11) năm nay có chủ đề  “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh”. Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi và cũng là năm thứ 2 Ngày pháp luật được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động Ngày pháp luật năm 2014  tổ chức từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11( tập trung cao điểm từ ngày 03 - 09/11/2014). Việc tổ chức và hưởng ứng Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...