Triển khai công tác cai nghiệm ma túy theo Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ 5, 16.10.2014 | 10:27:45
811 lượt xem

Chiều ngày 15/10, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác cai nghiệm ma túy theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Số liệu từ Sở LĐTB&XH, tỉnh Thái Bình hiện có hơn 4.000 người nghiệm ma túy, trong đó, điều trị bằng Methadone gần 800 người, hơn 3000 người nghiệm ma túy vẫn đang sống xen lẫn trong cộng đồng. Việc đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện là cần thiết, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh trình bày một số nội dung và điểm mới mới trong công tác triển khai cai nghiện như: Kế hoạch số 48 của UBND tỉnh về triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 111 và Nghị định 221 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tìm hiểu những hướng dẫn xác định người nghiện ma túy.

Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại biểu cần nắm vững những nội dung, điểm mới được trình bày tại Hội nghị để triển khai tới các cơ sở, đơn vị trong ngành mình thực hiện. Đồng thời, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung thủ tục trong công tác cai nghiện mới.

Phạm Ngọc

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...