Phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân

Thứ 6, 10.10.2014 | 17:44:46
996 lượt xem

Ngày 10/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân và tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân và tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần: Triển khai nghiêm túc Luật Tiếp công dân; bố trí cán bộ tiếp công dân đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở để việc giải quyết đúng thời gian, trình tự quy định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần tạo sự ổn định về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Hội nghị, gần 500 đại biểu là lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nghe đồng chí Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương triển khai các nội dung của Luật Tiếp công dân năm 2013 Nghị định 64/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Luật Tiếp công dân với 9 chương, 36 điều quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.

Các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ninh Thanh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...