Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Thái Bình làm việc với Cục thuế tỉnh

Thứ 3, 07.10.2014 | 18:34:19
818 lượt xem

Sáng ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Thái Bình do đồng chí Phạm Xuân Thường làm Trưởng đoàn làm việc với Cục thuế tỉnh về những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị tham gia vào việc sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.


 Từ khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực, Cục thuế tỉnh đã nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tổng thu nội địa từ thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ trọng khoảng từ 20 -30% tổng thu thuế, phí, lệ phí nội địa. Số đơn vị nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 9 đơn vị, trong đó, 3 đơn vị kinh doanh mặt hàng bia rượu, 6 đơn vị kinh doanh massage, karaoke. Cụ thể: Năm 2010, số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt trên địa bàn tỉnh trên 332 tỷ đồng ( chiếm 27,3%), năm 2011 là 333,6 tỷ đồng ( chiếm 25%), năm 2012 trên 415 tỷ ( chiếm 25,4%) và năm 2013 là 620 tỷ đồng ( chiếm 27%).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xung quang những tồn tại, hạn chế và một số bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhất là việc giá tính thuế, thuế suất và thời gian áo dụng thi hành Luật Thuế đối với những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuẩn bị, xây dựng ý kiến tham gia đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII trong thời gian tới.

  * Sáng ngày 7/10, Hội luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Đông Mỹ, Thành phố.  


Thông qua Hội nghị, nhân dân các thôn của xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình được tiếp thu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tiếp công dân. Trọng tâm của Luật tiếp công dân là quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người trình bày kiến nghị, đề xuất, đề đạt nguyện vọng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp công dân. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người khiếu nại, tố cáo cùng những quy định khác của Luật quy định trách nhiệm, thái độ ứng xử, phong cách của người được ủy quyền tiếp công dân.

 PV

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...