Đóng góp ý kiến lần cuối cho Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi

Thứ 6, 19.09.2014 | 11:20:14
866 lượt xem

Sáng ngày 19/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp lần cuối vào Dự thảo Luật Tổ chức Toà án Nhân dân sửa đổi và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân sửa đổi. Đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội thảo.

 

Đối với Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân hiện nay, nhiều đại biểu nêu ý kiến: Công tác cán bộ nên bổ sung thêm 01 chức danh hoặc biên chế cho người làm công tác thi hành án dân sự. Bởi hiện nay, chức danh này còn thiếu và nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm. Việc tổ chức sáp nhập thành Toà án khu vực hiện nay cũng còn nhiều bất cập. Tại một số điều, khoản nên sửa đổi và chỉnh sửa câu từ, văn phong cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều 63 về điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán, nhiều đại biểu cho rằng còn chưa phù hợp với thực tế, nên bỏ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều này.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) sửa đổi. Trong đó, đáng chú ý về tên gọi của Luật Tổ chức Viện KSND. Nhiều đại biểu nêu ý kiến: Nên quy định độ tuổi nghỉ hưu trong ngành Tòa án và KSND theo quy định của Luật Lao động. Những khó khăn trong công tác bổ nhiệm cán bộ, việc tổ chức xét xử công khai và kinh phí hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và tổng hợp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10/2014.

                                    Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...