Góp ý Dự thảo Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 4, 10.09.2014 | 11:27:21
1,177 lượt xem

Sáng ngày 10/9, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Chỉ thị mới của Chính phủ thay thế Chỉ thị số 02 và 29 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

  

Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Chỉ thị mới của Chính phủ thay thế Chỉ thị số 02 và 29 của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.   

   

Điểm cầu Thái Bình

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Chỉ thị này đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong quản lý Nhà nước về khoáng sản và đưa hoạt động khoáng sản dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, cho đến nay bộc lộ một số khó khăn vướng mắc. Để tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Chỉ thị này đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản. Chỉ thị cũng quy định rõ việc quy hoạch điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng. Riêng đối với khai thác than nâu, Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh công tác thăm dò và lựa chọn phương pháp khai thác phù hợp than nâu ở ven biển Thái Bình.

Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...