Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ 6, 15.08.2014 | 15:40:24
760 lượt xem

Sáng ngày 15/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Điểm cầu Thái Bình

 Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, năm 2013, 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính theo Ch thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác này tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Bình. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: đánh giá tác động của thủ tục hành chính, thẩm định quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính.  Tuy nhiên, hiện nay nhân sự của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính còn thiếu, có tỉnh không bố trí được nhân sự chuyên trách. Vì vậy chất lượng công tác tham mưu, triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, kết quả không cao.

PV

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...