Chỉ thị 25 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự

Thứ 5, 14.08.2014 | 08:07:24
739 lượt xem

 Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 08/8/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự

 Nội dung chi tiết tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...