Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41

Thứ 4, 13.08.2014 | 17:07:29
1,642 lượt xem

Chiều ngày 13/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

 

Dự thảo báo cáo tổng kết nêu rõ việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được triển khai kịp thời, nghiêm túc trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có trên 1000 đội tự quản thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải bước đầu hoạt động có hiệu quả. Thái Bình cũng đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường còn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa hiệu quả, thậm chí là sử dụng sai mục đích, hệ thống thoát nước trong khu dân cư và một số khu công nghiệp chưa được quy hoạch hoặc quy hoạch thiếu đồng bộ, chưa có biện pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất nông nghiệp và rác thải sinh hoạt ở nông thôn, đặc biệt là ô nhiễm môi trường ở các làng nghề.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết cấu và nội dung của Dự thảo. Đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các ngành tiếp tục nghiên cứu và bổ sung ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện Dự thảo, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

Thu Hà 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...