Cần có cơ chế phù hợp cho Chương trình thương hiệu quốc gia

Thứ 5, 28.11.2019 | 16:39:45
238 lượt xem

Tuy đạt được những kết quả ấn tượng, nhưng trong thời gian qua, Chương trình thương hiệu quốc gia vẫn còn những hạn chế nhất định về cơ chế, chính sách, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương. Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội thảo “Cơ chế, chính sách cho Chương trình Thương hiệu quốc gia giai đoạn mới” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Công Thương nhận định, trong giai đoạn mới, để tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, và giải quyết dứt điểm những hạn chế, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho Chính phủ xây dựng, bổ sung các quy định pháp lý hỗ trợ hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu. Đặc biệt, Thủ tướng đã ban hành Quyết định về quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia VN và Quyết định phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia VN từ năm 2020 đến năm 2030.

Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2030, Chương trình sẽ tập chung xây dựng và phát triển thương hiệu VN gắn với các giá trị tích cực, nổi trội của Thương hiệu sản phẩm với các mục tiêu cụ thể. Đó là: trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia; mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 90% doanh nghiệp trên cả nước nhận thức về vai trò của thương hiệu và 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia được quảng bá.

Chương trình Thương hiệu quốc gia VN từ năm 2020 - 2030 và quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia VN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo ra một chính sách, cơ chế thống nhất, đồng thuận, nhất quán trên phạm vi cả nước./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...