Xây dựng quy địnhvề hàng hóa Việt Nam

Thứ 7, 28.09.2019 | 09:14:07
159 lượt xem

Hàng hóa có tỷ lệ giá trị gia tăng 30% trở lên mới được coi là hàng hóa Việt Nam. Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi

Cụ thể, theo dự thảo Thông tư của Bộ Công thương, hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trong 2 trường hợp sau. Thứ nhất: hàng hóa có xuất xứ thuần túy hay được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam hoặc có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa. Chỉ cần hàm lượng 30% sẽ được coi là hàng hóa Việt Nam.

Bộ Công Thương đã đăng tải công khai dự thảo và sẽ tổ chức 2 hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, Bộ ngành liên quan để hoàn thiện, sau đó báo cáo Thủ tướng, rồi tiếp tục rà soát một lần nữa trước khi ban hành, đưa vào cuộc sống.

Theo TTXVN


  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...