Nông dân thời công nghệ thời 4.0

Thứ 5, 28.01.2021 | 15:21:40
625 lượt xem

Với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, nhiều nông dân đã áp dụng công nghệ vào sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất.

Ao nuôi sử dụng máy sục khí và người dân cho cá ăn bằng thức ăn chế biến từ máy

Hiện nay, trong lĩnh vực thủy sản, nhiều nông dân đã áp dụng máy trong việc chăn nuôi như: Đưa máy đảo trộn, tự chế biến thức ăn, máy sục khí và máy cho ăn tự động.

Hệ thống tự động tưới nước cho vườn được người dân sử dụng

Lĩnh vực trồng trọt hệ thống tự động tưới được áp dụng nhiều, máy chế biến nông sản, máy sấy khô,..... Trong sản xuất làng nghề, hàng loạt máy móc áp dụng  theo dây chuyền đã được áp dụng.

Hiệu quả gấp nhiều lần so với cách làm truyền thống. Những mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thường có quy mô lớn, hiệu quả thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với nông dân làm giàu, Hội nông dân đã có nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay.

Bùi Minh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...