Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình phấn đấu đạt mức 3% trở lên

Thứ 4, 17.06.2020 | 18:42:47
169 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 17/6, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 6 tháng đầu năm nay, Ngành đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Giá trị sản xuất  đạt hơn 14.060 tỷ đồng, tăng 1,6%. Chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh có 100% số huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đoàn công tác HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.  Trong đó cần có những giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, với  mức tăng trưởng 3% trở lên. Duy trì kết quả đã đạt được và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, huyện thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm.  Phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo. Tham mưu giúp tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ tái đàn lợn sau dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Duy Huy

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...