Thử nghiệm hướng đi mới trong nuôi tôm

Thứ 3, 09.06.2020 | 16:04:39
331 lượt xem

Để nâng cao năng suất và chất lượng trong nuôi tôm, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương đang khuyến khích người dân nuôi thử nghiệm và phát triển các mô hình nuôi tôm theo công nghệ cao.

Nông dân xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương phát triển mô hình nuôi tôm theo công nghệ cao.

Hiện xã Hồng Tiến có trên 120 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó, quy hoạch vùng sản xuất tập trung nuôi tôm, cá trên 30ha. Song địa phương mới bắt đầu nuôi thử nghiệm tôm công nghệ cao từ năm 2019 với khoảng 1ha ao nuôi.

 So với nuôi quảng canh truyền thống của địa phương, cơ bản nuôi tôm theo công nghệ cao cho năng suất và chất lượng tôm cao hơn. Hiện có giá trị khoảng 170-180 nghìn đồng /1 kg 60 con. Ngoài ra, hình thức này giúp các hộ nuôi dễ dàng thả nuôi tôm vụ qua đông. Dù chi phí đầu tư khá cao, nhưng đây vẫn được xem là hướng đi hiệu quả và được địa phương đưa vào quy hoạch, phát triển trong thời gian tới.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...