Cần chủ động duy tu hạ tầng giao thông nông thôn mới

Thứ 3, 17.03.2020 | 15:47:42
80 lượt xem

Nhiều tuyến đường thôn, đường nội đồng được Nhà nước và người dân đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng sau thời gian đi vào sử dụng nhiều tuyến đường đã không được duy tu, bảo vệ và đang có nguy cơ xuống cấp.

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn các địa phương trong tỉnh đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nâng cấp cải tạo nhiều tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay có không ít công trình sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng một thời gian do không được duy tu, bảo vệ nên có nguy cơ xuống cấp. Nhiều tuyến đường thôn, đường nội đồng cỏ mọc lấn đến 2/3 mặt đường. 

 Để mỗi con đường, mỗi công trình sau khi được đầu tư phát huy hết công năng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì cần phải duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt là công trình giao thông thôn làng, giao thông nội đồng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự bảo vệ các công trình mà chính họ đang được hưởng lợi./.

    Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...