Hưng Hà nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Thứ 2, 02.03.2020 | 17:18:17
85 lượt xem

Chủ động rà soát và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo tiền đề bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là những giải pháp đang được huyện Hưng Hà tập trung thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí phối hợp với các xã rà soát, kiểm tra, đối chiếu, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí, tiểu mục theo quy định mới, đồng thời tiếp tục duy trì sự bền vững của các tiêu chí. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung 2 thị trấn, các tiêu chí huyện nông thôn mới. Chỉ đạo các các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch huy động các nguồn lực để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh. 

Huyện đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...