Giải pháp để phát triển thủy sản bền vững

Thứ 7, 29.02.2020 | 15:34:51
72 lượt xem

Trung bình mỗi năm sản lượng thủy, hải sản kể cả nuôi trồng và khai thác của tỉnh Thái Bình luôn dao động từ 200 đến 220.000 tấn thủy, hải sản các loại. Giá trị sản xuất hàng năm của lĩnh vực này luôn đạt từ 4.500 đến 4.700 tỷ đồng.

Có thể nói sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản hàng năm của tỉnh chưa chạm trần nhưng là rất lớn và là tỉnh có sản lượng thủy hải sản lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên với tiềm năng và lợi thế sẵn có thì giá trị gia tăng của lĩnh vực này vẫn còn rất khiêm tốn. 

Để nuôi trồng theo hướng chuyên canh từng bước hình thành các vùng thủy sản tập trung tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn có giá trị cao thì giải pháp phát triển công nghiệp chế biến là đặc biệt quan trọng. Rất cần những nhà máy chế biến đủ năng lực để vận hành và thu mua toàn bộ sản phẩm cho ngư dân. Chỉ có như vậy thì thủy, hải sản Thái Bình mới nghĩ đến việc xuất khẩu chính ngạch và những mục tiêu xa hơn.

 Làm được điều này thì mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy, hải sản của tỉnh sẽ không dừng lại ở con số 2 hay 300.000 tấn như hiện nay mà có thể nghĩ đến sản lượng lớn hơn, hàng triệu tấn mỗi năm./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...