Thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 13.02.2020 | 15:29:07
227 lượt xem

Sáng 13/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Hiện nay trên cả nước có 2 mô hình tổ chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, một là mô hình trực thuộc UBND tỉnh, hai là mô hình trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Nội vụ đề xuất thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và tư vấn đầu tư hiện đang trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại hiện đang trực thuộc Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến du lịch hiện đang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo gợi ý của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, các đại biểu tham gia phân tích việc thành lập một Trung tâm đủ mạnh để có thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vấn đề xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, chọn phương án trực thuộc UBND tỉnh hoặc trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như thu hút doanh nghiệp FDI của tỉnh Thái Bình còn ở mức thấp, vấn đề xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch ít có hoạt động lớn, việc tham mưu cho tỉnh về thu hút đầu tư còn hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định sự cần thiết phải thành lập một trung tâm đủ mạnh trên cơ sở sáp nhập 3 trung tâm của 3 Sở là Kế hoạch và Đầu tư- Công thương - Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Video: 21320_OTHANG.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng thống nhất Trung tâm mới sẽ trực thuộc UBND tỉnh. Về chức năng nhiệm vụ, trước mắt sẽ là tổng hợp của 3 trung tâm cũ, làm nổi lên vai trò đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn đầu tư. Về tổ chức biên chế bộ máy, trước mắt giữ nguyên con người của 3 đơn vị. Giao Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án để UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Chính phủ xem xét./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...