Xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020

Thứ 6, 22.01.2021 | 00:00:00
447 lượt xem

Sáng 22/01/2021, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

 Thường trực HĐND tỉnh xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020

Trên cơ sở văn bản đề nghị của các huyện, thành phố, Sở Tài chính đã tiến hành thẩm định nguồn kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 04 và Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh. 

Căn cứ báo cáo của Sở Tài chính, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phương án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh. Tổng thu tiền sử dụng đất đến hết năm 2020 là hơn 1.820 tỷ đồng, tăng thu so với dự toán HĐND tỉnh giao là hơn 1.256 tỷ đồng. 

Tờ trình của UBND tỉnh đã đề cập chi tiết nội dung phân bổ số tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh còn lại năm 2020, số kinh phí phải tiếp tục hỗ trợ cho các huyện, thành phố theo quy định tại Nghị quyết 04 và Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh Thái Bình. 

Trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, các đại biểu đã cho ý kiến về những căn cứ thực hiện việc phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020.

Cao Biền

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...