Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 2, 18.01.2021 | 00:00:00
334 lượt xem

Chiều 18/01/2021, Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

92.450 khách hàng đang vay vốn còn dư nợ. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 3.134 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

Cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng yêu cầu cần tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Xây dựng kế hoạch cụ thể việc thu hồi các khoản nợ đến hạn; tổ chức giải ngân kịp thời, không để tồn đọng vốn, đảm bảo đúng quy trình, đối tượng thụ hưởng. 

Tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn,nâng cao hiệu quả hoạt động tổ vay vốn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót, để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tham mưu điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn giữa các chương trình  tín dụng để nâng cao hệ số sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2021. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...