Thực hiện cao nhất mục tiêu tài chính ngân sách năm 2021

Thứ 6, 08.01.2021 | 00:00:00
176 lượt xem

"Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững" là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2021 được Bộ tài chính tổ chức vào sáng 08/01/2021. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Thủ tướng chính phủ đề nghị Bộ Tài chính phải phấn đấu năm 2021 thực hiện cao nhất mục tiêu tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 

Ngành Tài chính tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững. 

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh giải pháp về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý giá, thị trường, kiểm soát lạm phát, tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, đa dạng các định chế tài chính, tổ chức dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm. Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...