Nông dân Tiền Hải được mùa thủy sản

Thứ 7, 14.11.2020 | 18:23:03
107 lượt xem

Thời tiết từ đầu năm khá thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Sản lượng thủy sản của huyện Tiền Hải 11 tháng qua ước đạt gần 90.000 tấn.

Năm 2020, huyện Tiền Hải tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng trên 5.000 ha. Đồng thời không ngừng mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên gần 300 ha. Năm nay thời tiết thuận nên các diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao, trung bình đạt từ 30 đến 35 tấn/ha, cá biệt có hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ nhà bạt cho năng suất tới 45 tấn/ha. 11 tháng sản lượng nuôi trồng thủy sản của toàn huyện ước đạt trên 60.000 tấn, sản lượng đánh bắt đạt trên 30.000 tấn. 

Cùng với việc phát triển và mở rộng diện tích nuôi thương phẩm, huyện Tiền Hải khuyến khích các hộ nuôi và ươm ngao giống đảm bảo cung ứng đủ nguồn giống tại chỗ phục vụ cho nhu cầu của các hộ nuôi ngao thương phẩm. 

Trong những tháng cuối năm cùng với việc chăm sóc và quản lý tốt dịch bệnh trên các diện tích đầm bãi huyện Tiền Hải sẽ chủ động đốn đốc các hộ nuôi thu hoạch sản phẩm, đảm bảo đúng kích cỡ thương phẩm. Đồng thời hướng dẫn các hộ thả gối lứa tôm vụ đông theo mô hình công nghệ cao.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...