Trồng rau theo hướng an toàn gắn với bao tiêu sản phẩm

Thứ 7, 07.11.2020 | 14:50:19
110 lượt xem

Nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, huyện Quỳnh Phụ tạo nhiều điều kiện giúp các địa phương xây dựng vùng trồng rau màu theo hướng an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Với mục tiêu xây dựng thương hiệu riêng cho rau màu Quỳnh Phụ và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, các địa phương trong huyện đang không ngừng mở rộng các diện tích trồng rau theo hướng an toàn. 

Nhiều mô hình hợp tác với các công ty lương thực, trung tâm khuyến nông và chi cục trồng trọt của tỉnh bước đầu đem lại hiệu quả, người dân thích ứng nhanh với các quy trình khoa học trong làm đất, bón phân. 

Tiêu biểu như xã Quỳnh Minh, Quỳnh Hải với gần 20ha diện tích trồng rau an toàn. Ngoài ra, đến nay có 30/45 HTX dịch vụ nông nghiệp trên toàn huyện ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, giúp người dân không phải lo lắng nhiều về đầu ra.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...