Liên kết tiêu thụ sản phẩm khoai tây

Thứ 5, 05.11.2020 | 16:42:44
164 lượt xem

Không chỉ thu mua và cung cấp giống trong dân, mỗi năm, ông Vũ Hoài Nhân, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương tiêu thụ hơn 240 tấn khoai tây nhờ ký kết hợp đồng với các công ty chế biến.

Làm đất để trồng khoai tây

Thuê 10ha đất nông nghiệp trong xã Vũ Lễ, ông Vũ Hoài Nhân đang đầu tư 2 máy làm đất để trồng 4 giống khoai tây. Trong đó, phối hợp với Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Thái Bình trồng các giống mới để khảo nghiệm chất lượng. 

Trồng khoai tây vụ đông năm 2020

Bằng việc ký kết hợp đồng tiêu thụ với các công ty chế biến, mỗi vụ thu hoạch cho ông thu lãi gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng khoai tây, ông Nhân đầu tư hệ thống kho lạnh, giúp bảo quản tối đa 45 tấn khoai tây. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị của cây khoai tây.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...