Phát triển chăn nuôi bò bền vững

Thứ 3, 27.10.2020 | 15:41:54
185 lượt xem

Trong năm đầu tiên triển khai mô hình vỗ béo bò thịt của Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Bình, nhiều tiêu chí về chăn nuôi được cải thiện đáng kể như thay đổi quy trình cho ăn khoa học, cải thiện chất lượng môi trường bằng đệm lót sinh học và các chế phẩm vi sinh.

Triển khai từ tháng 6-10 năm 2020, mô hình vỗ béo bò thịt được thực hiện với tổng đàn 140 con của 20 nông hộ. Các hộ nuôi được hỗ trợ về kỹ thuật và các vật tư cần thiết như chế phẩm vi sinh, thức ăn tinh và thuốc thú y. Thực hiện chế độ ăn phù hợp giữa thức ăn tinh và thức ăn thô xanh, sau 3 tháng nuôi trung bình mỗi con bò đạt tăng trọng gần 1kg/ngày, cho hiệu quả kinh tế tăng lên 18,5% so với nuôi bò không vỗ béo.

 Qua buổi tổng kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đánh giá cao tính bền vững của mô hình, khi chất lượng môi trường xung quanh khu dân cư được cải thiện thông qua sử dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học. Dự án sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để nhân rộng và phù hợp hơn với thực tiễn chăn nuôi đàn gia súc của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...