Vỗ béo bò thịt theo quy trình khoa học

Thứ 2, 05.10.2020 | 17:42:02
256 lượt xem

Để đảm bảo vỗ béo bò thịt thì những quy trình khoa học mà người chăn nuôi cần thực hiện là sử dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót, phòng, tẩy ký sinh trùng và sử dụng đúng khẩu phần thức ăn thô xanh.

Bò thịt được vỗ béo theo quy trình khoa học

Theo nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về phát triển đàn trâu bò thương phẩm, mục tiêu đến năm 2025, tổng đàn bò toàn tỉnh đạt 180 nghìn con. Hiện tổng đàn bò toàn tỉnh mới đạt hơn 50 nghìn con. 

Tập huấn hướng dẫn các quy trình về vỗ béo bò thịt, lựa chọn giống bò chăn nuôi phù hợp và xử lý chất thải trong chăn nuôi bò

Do đó, để nâng cao số lượng, chất lượng đàn bò, thì người chăn nuôi được các chuyên gia tại Trung tâm khuyến nông TƯ hướng dẫn các quy trình về vỗ béo bò thịt, lựa chọn giống bò chăn nuôi phù hợp và xử lý chất thải trong chăn nuôi bò. Trong đó việc vỗ béo bò thịt, các hộ chăn nuôi sẽ được cung cấp các loại thuốc phòng bệnh ký sinh trùng, quy trình hòa trộn thức ăn. 

Mục tiêu dự án giúp tăng trọng bò đạt gần 1 kg/1 con/ngày, hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với nuôi bò không vỗ béo. 

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...