Ra mắt tổ hợp tác dịch vụ cung cấp nông sản An Tân

Thứ 2, 28.09.2020 | 09:54:04
163 lượt xem

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành nhiệm vụ quan trọng được các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện. Trong đó, việc thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác được đưa thành tiêu chí thi đua, xếp loại hàng năm. Thực hiện nhiệm vụ này, Hội LHPN huyện Thái Thụy vừa ra mắt tổ hợp tác dịch vụ cung cấp nông sản tại xã An Tân.

Tổ hợp tác dịch vụ nông sản An Tân gồm 25 thành viên, thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ về sản phẩm nông nghiệp của địa phương như hành, tỏi, dưa hấu, dưa lê,... cho cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu, mang lại quyền lợi vật chất cho các thành viên trong tổ. Bên cạnh đó, thành viên tổ hợp tác còn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn vốn vay, được liên kết với doanh nghiệp, tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh. 

Đây là mô hình tổ hợp tác thứ 27 được thành lập của các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...