Cần thay đổi hướng nuôi thả các loại cá nước ngọt

Thứ 6, 25.09.2020 | 16:47:40
189 lượt xem

Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư có hơn 70 ha nuôi cá nước ngọt truyền thống, song quy mô ao nuôi cũng như kĩ năng chăm sóc của người dân cần có sự thay đổi để tăng năng suất và chất lượng con cá.

Nuôi thả cá nước ngọt ở xã Tân Lập có thuận lợi, bởi nguồn nước từ sông Hồng vào. Người dân ở đây thường kết hợp ao nuôi gắn với hình thức VAC, song quy mô các ao còn nhỏ. Thức ăn cho các loại cá chính như trắm, mè, chép đều lấy từ nguồn nguyên liệu có sẵn như bã rượu, cám ngô, cám gạo nên môi trường nước nhanh thay đổi. Dù vậy, nhiều người dân có thói quen dồn nước từ ao này sang các ao khác để chăn nuôi, ngoài ra không áp dụng các kỹ thuật sục nước vào ao nên sự phát triển và sản lượng cá chưa lớn. 

Để thay đổi, người dân cần nâng cao kỹ năng chăm sóc cá, cũng như nên có hướng chăn nuôi công nghiệp để tăng năng suất con vật nuôi.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...