Xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt

Thứ 5, 24.09.2020 | 17:26:40
133 lượt xem

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tiếp tục thực hiện thành công mô hình vỗ béo bò thịt thuộc dự án khuyến nông trung ương. Cùng với kết quả của những năm trước, mô hình này đang trở thành hướng đi mới tại các địa phương có thế mạnh về chăn nuôi, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò trong nông hộ.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tiếp tục thực hiện thành công mô hình vỗ béo bò thịt tại huyện Vũ Thư

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt tại 2 xã: Việt Hùng và Xuân Hoà của huyện Vũ Thư, tổng quy mô 140 con với 20 hộ tham gia. 

Các hộ tham gia mô hình đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định như: có bò đúng chủng loại để đưa vào vỗ béo; chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường, cách xa nhà ở, có khả năng đối ứng theo yêu cầu, tiếp thu và thực hiện đúng quy trình của dự án. Hiệu quả kinh tế đạt cao hơn 15% so với bò nuôi thông thường. Nuôi bò áp dụng tiến bộ kỹ thuật chế biến phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương nên giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh cao. 

Việc triển khai mô hình vỗ béo bò thịt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình và thúc đẩy sự phát triển nghề nuôi vỗ béo bò thịt ở địa phương.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...