Tăng liên kết phát triển vùng sản xuất lúa

Thứ 6, 11.09.2020 | 10:10:39
209 lượt xem

Cùng với việc đầu tư cơ giới hóa, nhiều vùng tích tụ sản xuất lúa đang mạnh dạn liên kết với các công ty bao tiêu lúa gạo, giúp tạo nên giá trị bền vững cho hạt thóc.

Vùng sản xuất lúa hơn 20ha được anh Dương Trọng Vĩnh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ thuê lại từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả của người dân trong xã. Bước đi mạnh dạn của anh là sớm liên kết với công ty bao tiêu lúa gạo, chuyên sản xuất các giống nếp như nếp 87, DT552, cho năng suất 1 sào đạt trên 2 tạ, với giá bán thóc khô cho công ty hơn 850 nghìn đồng/tạ thóc. 

Như vậy, sau mỗi vụ, trừ chi phí, anh Vĩnh có thể thu lãi trên 200 triệu đồng. Hiện vùng tích tụ của gia đình đang thâm canh 2 vụ lúa và 1 vụ màu, song điều anh còn băn khoăn là bà con cho thuê lại ruộng trong thời gian ngắn, nên vấn đề đầu tư máy móc và liên kết chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...