Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao

Thứ 7, 22.08.2020 | 17:49:14
122 lượt xem

Mặc dù quy trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp đang ngày càng được cải tiến, nhưng để sản phẩm có chất lượng, đầu ra tốt hơn thì giải pháp đào tạo và tái cơ cấu nguồn lao động nông thôn cần được chú trọng.

Sau khủng khoảng do dịch tả lợn Châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi tái đàn với mong muốn được hỗ trợ các kiến thức phòng dịch bệnh hiệu quả

Năm 2020, Trung tâm khuyến nông Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 6 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho gần 200 lao động nông thôn tại 3 huyện trong tỉnh. Các nội dung đào tạo tập trung vào các hoạt động nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi thủy sản.

 Qua các lớp học, người lao động nông thôn được bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức về việc lựa chọn và chăm sóc các cây con giống mới phù hợp với điều kiện hiện nay. Các hộ sản xuất cần phải liên kết với nhau để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất cho sản phẩm. Đồng thời, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kĩ thuật nhiều hơn vào sản xuất để tạo ra sản phẩm vừa năng suất và có giá trị kinh tế cao.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...