Hội cựu chiến binh Thái Bình tập huấn đào tạo nghề nông nghiệp

Thứ 5, 06.08.2020 | 16:17:52
129 lượt xem

Sáng mùng 06/8, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở lao động Thương binh-xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tập huấn đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 cho cán bộ cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm là cán bộ cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn;  thực trạng, giải pháp đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam và tỉnh Thái Bình hiện nay. Vị trí, vai trò của lao động nông thôn trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao trình độ công nghệ và vị thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. 

Mục đích nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh các cấp 

Mục đích nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững tại địa phương. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...