Chủ động phòng chống mưa bão cho các diện tích nuôi trồng thủy sản

Thứ 6, 10.07.2020 | 10:56:27
254 lượt xem

Chuẩn bị bước vào mùa bão lũ, các địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của huyện Tiền Hải đang tập trung nhiều biện pháp nhằm đảm bảo môi trường và sinh trưởng của các đối tượng nuôi.

Huyện Tiền Hải đang tập trung nhiều biện pháp để chủ động phòng chống mưa bão cho các diện tích nuôi trồng thủy sản

Hiện tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải là 5.400 ha, trong đó vùng trong đê, nước lợ chiếm khoảng trên 2000 ha. Do là vùng đầm kín, ao chìm nên người dân tập trung nuôi theo hình thức quảng canh với các loại giống chính như tôm sú, tôm thẻ và 1 số loại cá. Như xã Đông Minh, hiện đang có gần 200ha ao nuôi cá, tôm từ 30 ngày tuổi. 

Để đảm bảo an toàn ao nuôi trước mùa mưa bão, HTX hướng dẫn người dân nâng cao bờ, nâng cao mực nước và thu hoạch nhanh sản phẩm khi đến thời điểm. Ngoài ra, do năm nay, độ mặn nước biển cao hơn hàng năm tầm 10 phần nghìn, mưa ít nên người dân cần chú ý tiêu nước khi triều lên và vệ sinh nguồn nước thường xuyên. 

Theo ước tính, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn huyện sẽ tăng 4% so với năm 2019, đạt trên 40 nghìn tấn.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...