Bước chuyển sau 10 năm thực hiện Nghị quyết về “tam nông”

Thứ 4, 09.10.2019 | 10:33:04
475 lượt xem

Sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giúp nền nông nghiệp chuyển mình phát triển, diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng to đẹp hơn, vai trò chủ thể của nông dân được khẳng định, đời sống được nâng lên.

Từ khi Nghị quyết TW 7 khóa X về tam nông đi vào cuộc sống như một luồng sinh khí mới đã tiếp thêm sức mạnh giúp cho những người nông dân như ông Bùi Viết Thiếp không chỉ mạnh dạn trong đầu tư và ngay cả trong tiếp cận khoa học công nghệ.


Ông Bùi Viết Thiếp - Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy: Tôi có 2 ao nuôi cá lóc mỗi ao 4000m2,mỗi ao thả 4 đến 5 vạn cá lóc bông, 1 vụ thu trong vòng 8 tháng thì mỗi ao cho thu hoạch từ 10 đến 15 tấn cá. Trừ chi phí mỗi ao cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu.Hơn 10 năm qua, nhìn chung lĩnh vực nông nghiệp của huyện Thái Thụy luôn duy trì được tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp ngày càng được cải thiện hơn, tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hàng hóa, chất lượng và giá trị gia tăng, đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Ông Vũ Thành Quang - Chủ tịch UBND xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy : Chúng tôi có một số hệ thống sông chảy qua xã, xác định việc chuyển đổi nuôi thủy sản rất phù hợp nên chúng tôi đã quy hoạch ven sông Trà Linh được trên 20 ha cho các hộ nuôi cá lóc bông, bình quân 1 sào cho thu hoạch từ 5 đến 6 tấn cá mỗi năm.
Không chỉ phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề cũng có nhiều khởi sắc. Hiện toàn huyện đã quy hoạch được 7 cụm công nghiệp, trong đó nhiều cụm công nghiệp đã được lấp đầy với những dự án có chất lượng và tạo ra hàng vạn việc làm cho lao động nông thôn.

Bà Tạ Thị Hương - Phó giám đốc Doanh nghiệp mây tre Thanh Bình: Hiện nay chúng tôi đang có trên 1.000 lao động làm việc tập trung tại doanh nghiệp, mức lương bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung là người lao động có thể tận dụng tối đa thời gian để kiếm thêm thu nhập.
Đặc biệt là từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê không chỉ thay đổi về diện mạo mà đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện giảm xuống còn 1,36%. 100% số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trình độ khoa học công nghệ trong nông nghiệp được quan tâm, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề tăng trên 10% so với 2008.


Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Thái Xuyên: Từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đến khu vực nông thôn, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, tạo ra nhiều việc làm ổn định, thu nhập khá nên phần lớn lao động trong độ tuổi không phải đi làm ăn xa.Tuy nhiên khu vực nông thôn vẫn còn nhiều vấn đề nội tại cần giải quyết. Kinh tế đang phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các vùng trong huyện, thiếu tính ổn định, hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân dù được cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ. Những vấn đề đó đặt ra không ít khó khăn thách, đòi hỏi các cấp ủy chính quyền của huyện phải tích cực vào cuộc và sớm giải quyết bằng những giải pháp thực sự cụ thể.


Ông Nguyễn Tiến Quyền - Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy: Chúng tôi tiếp tục quan tâm đầu tư để phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các cơ sở vật chất cần để đáp ứng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại. Trong đó ưu tiên hàng đầu cho lĩnh vực sản xuất.Trong thời gian tới, trước những thách thức từ nội tại của ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Các cấp các ngành của huyện Thái Thụy tiếp tục phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực: tuyên truyền vận động nhân dân và nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ chế chính sách, làm tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, vai trò làm chủ của người dân nông thôn, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...