Đến năm 2020, thu nhập thành viên hợp tác xã đạt 3,5 triệu đồng/tháng

Thứ 7, 28.09.2019 | 16:28:08
275 lượt xem

Tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2020, doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã (HTX) là 1,32 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là nội dung được đưa ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình.

Đến nay số lượng thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh là hơn 445 nghìn thành viên. Để nâng cao hiệu quả của các HTX, tỉnh Thái Bình cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020 thành lập 3 - 5 HTX, 1 liên hiệp HTX, 10 đến 20 tổ hợp tác. Tỉnh sẽ hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, tiếp cận phương thức sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở tích tụ ruộng đất của các thành viên.

Hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX như đẩy mạnh công tác tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các HTX tại các hội chợ thương mại, khuyến khích hỗ trợ những HTX mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật  vào sản xuất, kinh doanh.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...