Khoa giáo: Vệ sinh chồng trại chăn nuôi bò

Thứ 4, 18.09.2019 | 10:22:57
664 lượt xem

Để có hiệu quả trong chăn nuôi, việc ngăn ngừa, hạn chế tối đa bệnh cho bò, bê là yếu tố tiên quyết đến lợi nhuận của người chăn nuôi. Thaibinhtv.vn hướng dẫn chi tiết việc vệ sinh chuồng trại nuôi bò.

Đối với chuồng trại:

+ Máng ăn, máng uống phải được dọn sạch trước khi cho ăn cho uống hàng ngày.

+ Chất thải rắn như phân, rác, thức ăn thừa ... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy định để xử lý.

+ Nền chuồng được vệ sinh ngày 2 lần bằng cào, chổi và vòi bơm trước lúc cho ăn nhằm đảm bảo vệ sinh, tránh các mầm bệnh theo đường tiêu hóa, hô hấp.

+ Các rãnh trong chuồng phải được quét dọn ngày 2 lần, cống rãnh xung quanh chuồng được dọn vệ sinh định kỳ không được để phân rác tồn đọng.

+ Hàng tháng nên tiến hành khử trùng 2 lần/tháng, sau khi quét vôi xung quanh chuồng, nền chuồng, rắc vôi bột nên cống rãnh thì 15 ngày sau nên dùng thuốc khử trùng phun nên khắp chuồng, tường mái, nền, cống rãnh.

+ Trần chuồng, tường, chấn song, cửa phải được quét dọn định kỳ tránh màng nhện, bụi bẩn.

+ Luôn có ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, chính vì vậy nên chủ động thực hiện đầy đủ pháp lệnh thú y và quy trình phòng dịch bệnh cho đàn bò. Tốt nhất nên định kỳ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra, đánh giá môi trường chăn nuôi, tình hình mầm bệnh để sớm có biện pháp tiêu diệt, khử trùng, thanh toán mầm bệnh không cho chúng xâm nhập vào đàn bò.

Tiêu diệt các nhân tố trung gian truyền bệnh:

- Đối với những bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh từ con ốm sang con khỏe qua các nhân tố trung gian thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp chính vì vậy ta phải tiêu diệt hoặc hạn chế nguồn bệnh gieo rắc ra bên ngoài. Để làm được việc đó yêu cầu người chăn nuôi phải phát hiện sớm, chủ động và tích cực, cách ly triệt để những con bệnh xa hẳn những con khỏe đồng thời kết hợp điều trị trực tiếp những con bị bệnh và điều trị dự phòng những con vật có khả năng lây bệnh.

Đối với các nhân tố trung gian truyền bệnh cần phải cắt đứt đường truyền bệnh bằng cách xoá bỏ các nhân tố trung gian như vệ sinh thức ăn, nước uống, vệ sinh chuồng trại, thân thể bò và cuối cùng là phải thực hiện tiêu độc, tiêu diệt côn trùng, chuột...

Thu Trang

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...