Tình hình sâu bệnh hại lúa và các biện pháp phòng trừ

Thứ 4, 04.09.2019 | 10:53:49
601 lượt xem

Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại chính sau: như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và rầy các loại. Trước tình hình trên, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh có khuyến cáo:

* Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành câu cuốn lá nhỏ lứa 6 ra rộ trên đồng ruộng từ ngày 25/8 - 31/8, hiện tại mật độ nơi cao 2 - 3 con/m2, cục bộ 10 -15 con/m2; mật độ trứng nơi cao 60 - 70 quả/m2, cục bộ 120 - 180 quả/m2, tập trung trên diện tích lúa trỗ sau ngày 10/9. Dự báo: Sâu non ở rộ từ ngày 1-8/9 gây hại lá công năng và lá đòng cho trà lúa trỗ sau ngày 10/9. 

* Sâu đục thân hai chấm lứa 4: Cao điểm 1: Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực phòng trừ từ ngày 22 – 28/8. Cao điểm 2: Trưởng thành sâu đục thân hai chấm ra rộ trên đồng ruộng từ ngày 25/8 - 1/9, hiện tại mật độ nơi cao từ 0,1 - 0,3 con/m2, cục bộ 2-3 con/m2; ổ trứng nơi cao từ 0,1 - 0,3 ổ/m2, cục bộ 0,8 - 1 ổ/m2. Dự báo: Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 3 - 8/9 gây bông bạc cho trà lúa Mùa đại trà. 

* Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Trong những ngày qua thời tiết liên tục có mưa giông trên diện rộng là điều kiện thuận lợi cho bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại nặng trên các giống nhiễm như BT7, T10, BC15, …tỷ lệ bệnh hại trung bình từ 3 - 5%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 40 - 50%. Dự báo: trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát triển và lây lan trên các giống nhiễm, ruộng xanh tốt thừa đạm, gặp thời tiết mưa giông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa Mùa. 

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo một số biện pháp kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh như sau: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm

+ Sâu cuốn lá nhỏ: phun trừ cho những diện tích có mật độ từ 20 con/m2 trở lên tập trung trên diện tích trỗ bông sau ngày 10/9. Tâp trung ở các huyện phía Nam tỉnh (Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thuỵ). 

+ Sâu đục thân hai chấm: Phun trừ sâu đục thân hai chấm cho những diện tích có mật độ ở trứng từ 0,2 ổ/m2 trở lên; những vùng có mật độ sâu đục thân hai chấm cao, đến thời điểm phun thuốc lúa chưa trỗ thoát hoàn toàn thì phòng trừ sâu đục thân hai chấm là chính. 

Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 03/9 - 08/9/2019. 

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo nông dân dử dụng một trong các loại thuốc sau: Takumi 20WG, Ammate 150EC, Director 70EC, Clever 300WG, Match 050EC, Dylan 5WG, Emin Gold 160SC,… để phun trừ. 

- Đối với sâu đục thân hai chấm khuyến cáo nông dân sử dụng một trong các loại thuốc sau: Prevathon 5SC, Vitarko 40WG, Voliam targo 063SC,…để phun trừ. 

2. Rầy các loại

Nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy mật độ rầy từ 800 con/m2 trở lên thì tiến hành phun trừ.

Khuyến cáo có thể sử dụng một số loại thuốc nội hấp lưu dẫn sau: Penalty 40WP, Oshin 20WP, Sutin 5EC, Chess 50WG, Midan 10WP, Dupont Pexana 106SC, Hasper 300 WP, …để phun trừ. 

3. Bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn

 Tuyệt đối không bón đạm đơn hoặc phun các loại kích thích sinh trưởng.Trên các ruộng chớm bị bệnh cần chủ động phòng trừ sớm.

 Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun phòng: Xanthomix 20 WP, Lobo 8 WP, Ychatot 900 SP, Staner 20 SC, Totan 200 WP, …

Lưu ý: Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

 Bùi Minh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...