Xí nghiệp may Hưng Hà thực hiện tốt công tác PCCC

Thứ 4, 27.09.2017 | 14:17:18
497 lượt xem

Ý thức rõ tính chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và rủi ro cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua xí nghiệp may Hưng Hà luôn làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động bảo vệ từ xa, quán triệt phương châm “coi trọng phòng ngừa hơn xử lý hậu quả”.

Xí nghiệp may Hưng Hà thường xuyên chỉ đạo các đơn vị định kỳ rà soát, xây dựng, hoàn thiện phương án PCCC cho từng phân xưởng. Đến nay, 100% các phân xưởng, tổ sản xuất được định kỳ thực tập các phương án chữa cháy với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát PCCC. Công tác tổ chức huấn luyện, tăng cường củng cố đội ngũ bảo vệ, PCCC tại chỗ của xí nghiệp được đặc biệt chú trọng. Hàng năm xí nghiệp chủ động phối hợp với phòng cảnh sát PCCC tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hàng nghìn lượt cán bộ nòng cốt làm công tác PCCC.

Đến nay, về cơ bản 100% cán bộ công nhân viên của xí nghiệp đã được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và định kỳ được đào tạo, huấn luyện về an toàn và sử dụng các trang thiết bị công nghệ, thiết bị PCCC tại các cơ sở. Xí nghiệp cũng đã trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an toàn vệ sinh lao động, PCCN theo quy định và cung cấp bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động. Đây chính là 1 trong những yếu tố quan trọng giúp XN đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhiều năm qua.                                           

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...