Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Thứ 4, 12.02.2020 | 15:35:40
200 lượt xem

Sáng 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử thời gian tới. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đã được một số kết quả tích cực. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 tăng hơn 2 lần, lên trên 10,7% năm 2019. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian ngắn triển khai đã có những thành quả khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả ban đầu đáng khích lệ trong xây dựng Chính phủ điện tử. Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 17, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời nhấn mạnh 3 mục tiêu cần phấn đấu là 100% các Bộ, Ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu Quốc gia, 100% Bộ, Ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng. 

Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...