Thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ 2, 16.12.2019 | 09:48:52
172 lượt xem

Tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng, Chính phủ và các ban ngành coi là một trong các khâu chiến lược, đột phá, giúp phát huy thế mạnh, sự năng động của các đơn vị. Trước thực tế này, Sở Tài chính tổ chức hội thảo Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh tại Thái Bình.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong xây dựng, thực hiện và hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, tài nguyên môi trường và văn hóa, thể thao – du lịch. 

Việc nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tự chủ tài chính giúp các đơn vị có cái nhìn từ chi tiết đến tổng quan, qua đó có bước đi đúng hướng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đơn vị và cải thiện thu nhập cho cán bộ nhân viên. 

Hà My 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...