Các địa phương khẩn trương hoàn thiện Cổng Dịch vụ công

Thứ 6, 06.12.2019 | 16:29:47
144 lượt xem

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công là yêu cầu của Tổ công tác của chính phủ trong buổi làm việc với 9 địa phương để kiểm tra về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác của chính phủ trong buổi làm việc với 9 địa phương để kiểm tra về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính ngày 05/12


Thực hiện công tác này, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Bên cạnh đó, một số địa phương đã phê duyệt và triển khai đề án xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, tích hợp, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành,...

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm và chưa đáp ứng yêu cầu. 3/9 địa phương chưa ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử sửa đổi. Tỷ lệ văn bản ký số trên tổng số văn bản điện tử gửi đến Văn phòng Chính phủ còn chưa cao.

Người dân TP HCM thực hiện các giao dịch hành chính tại cổng điện tử

Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức, về công tác văn thư, về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Đại diện Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, tới đây Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ khai trương, giai đoạn đầu sẽ cung cấp 8 nhóm dịch vụ công. Tổng chi phí tiết kiệm được là hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý, vận hành các hệ thống này.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...